‫ انجمن‌ها

اقتصاد هوشمند موضوعات پاسخ‌ها آخرین پاسخ
اقتصاد هوشمند
تعامل مدیران اقتصاد هوشمند
0 0
مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت موضوعات پاسخ‌ها آخرین پاسخ
مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت
احصاء و نگهداری حساب بدهی‌ها و تعهدات دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، طرح‌های عمرانی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود)، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی و سایر بدهی‌ها و تعهداتی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد، بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن.
0 0
مالیه دولت و نظارت مالی موضوعات پاسخ‌ها آخرین پاسخ
مالیه دولت و نظارت مالی
منظور از نظارت مالی نظارت دولت بر فعالیت یک موسسه مالی است. هدف از این کارحمایت از قوانین و مقررات بخش مالی و در نهایت حفظ ثبات بازارهای مالی است. دولت با انتخاب روش بودجه ریز ی عملیاتی واجرای آن تلاش دارد جمع بندی تفصیلی از مجموعه فعالیتها، نتایج و محصولات را در هر دستگاه اجرایی به دست آورد و قیمت تمام شده برای انجام فعالیت ها و محصولات ارائه شده متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی آن را محاسبه کند و با تکیه بر شاخص ها و ملاکهای به دست آمده بودجه سالیانه را تنظیم کند. لزوم نظارت دقیق دولت بر مراحل اجرایی فعالیتها و حسن اجرای آنها بایستی جدی تر ومنطقی باشد تا تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج صورت گیرد.
1 0
زهرا احمدوند 26 تیر 1398
در اصلاح ساختاری بودجه
بازارهای مالی موضوعات پاسخ‌ها آخرین پاسخ
بازارهای مالی
بازار مالی بازاری است که در آن افراد حقیقی و حقوقی می توانند به معامله اوراق ضمانت مالی، کالا و دیگر دارایی‌های مثلی (عوض دار) با هزینه مبادلاتی پایین، و در قیمت‌هایی که تابع عرضه و تقاضا هستند، بپردازند. اوراق ضمانت شامل سهام، اوراق قرضه و برخی کالاها (شامل فلزات گرانبها یا محصولات کشاورزی) می‌شوند.
1 0 در فناوری‌های مالی، ابزاری کارآمد برای جهت‌دهی صحیح بازارهای مالی
فضای کسب و کار و تجارت موضوعات پاسخ‌ها آخرین پاسخ
فضای کسب و کار و تجارت
در این گروه در مورد فضای کسب و کار و تجارت صحبت می‌شود.
0 0
اقتصاد کلان موضوعات پاسخ‌ها آخرین پاسخ
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان شاخه‌ای از علم اقتصاد است که با کارایی، ساختار، رفتار و تصمیم‌گیری اقتصاد در سطح کلان سروکار دارد؛ که این شامل اقتصاد ملی، منطقه‌ای و جهانی می‌شود. اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، یک جفت بخش‌بندی اقتصادی هستند که توسط رگنر فریش ابداع شده‌است و عمومی‌ترین بخش‌بندی در اقتصاد هستند. در مقایسه با اقتصاد کلان، اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه رفتار اشخاص و بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و کنش‌ها میان این افراد و بنگاه‌ها در بازارهای به دقت تعریف شده، می‌پردازد.
1 0
زهرا احمدوند 12 شهریور 1398
در آزادسازی قیمت بنزین
عمومی موضوعات پاسخ‌ها آخرین پاسخ
گپ عمومی
بحث در مورد تمامی موضوعات
1 0
نقی زاده 15 تیر 1398
در ویدیو های بارگذاری شده