‫ اخبار

نتایج جستجو براساس برچسب: «وزارت اقتصاد، جهش تولید، سال ۱۳۹۹، دکتر دژپسند»
محورهای اصلی اقدامات وزارت اقتصاد و دارایی در سال 1399

وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق شعار جهش تولید در سال ۱۳۹۹، طی بخشنامه ای، فهرست اقدامات وزارتخانه متبوع را در چارچوب پنج محور "تأمین مالی"، "تقویت سرمایه گذاری"، "توسعه تجارت خارجی"، "بهبود محیط کسب و کار" و "انضباط مالی و مولد سازی دارایی های دولت" به معاونین وزیر، مدیران عامل بانک ها و بیمه ها و روسای سازمان های وابسته ابلاغ نمود.
دکتر فرهاد دژپسند در این ابلاغیه از آنان خواسته است با حداکثر اهتمام، نسبت به تدوین و اجرای برنامه عملیاتی شامل اهداف، گام ها و معیارهای ارزیابی عملکرد دقیق، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نمایند.
در بخشنامه وزیر اقتصاد تأکید شده است:جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد و چارچوب سیاستگذاری هوشمند محقق خواهد شد و دستیابی به آن در گرو تقویت بخش های پیشران اقتصادی و زنجیره های تولید، تشویق سرمایه گذاری، حمایت از نوآوری و رفع موانع تولید است.
در راستای جهش تولید باید دارایی ها و منابع دولت را به کارآ ترین شکل استفاده و اعتبارات بانکی را در مسیر تولید هدایت کرد، نظام های بانکی، بیمه ای و گمرکی را باید در خدمت تولید و تجارت درآورده و نظام مالیاتی با همین نگاه بازآرایی شود.

برای به جهش درآوردن تولید باید هوشمندانه عمل کرده و مفهوم اقتصاد هوشمند در همین ارتباط تعریف و اجرا شود، اقتصاد هوشمند ابزاری برای برداشتن گام های بزرگ با استفاده از منابع تحدید شده و عبور از تنگناهای اقتصادی است.

7 فروردین 1399 نظرات : 3 برچسب‌ها: وزارت اقتصاد، جهش تولید، سال ۱۳۹۹، دکتر دژپسند

جستجوی محتوا